Oryginalne naturalne olejki eteryczne oferowane przez Avicenna-Oil® są czyste i bez jakichkolwiek domieszek - NIE ROZCIEŃCZANE. olejek eterycznyJakość ich wyrobów jest gwarantowana wysokim reżimem technologicznym procesu ich wytwarzania. Specjalizują się w leczniczych olejkach eterycznych. Ich olejki eteryczne posiadają Świadectwa Dopuszczenia do Obrotu Instytutu Leków w Warszawie - certyfikaty kwalifikujące je do ziołowych środków farmaceutycznych. Olejki zostały przebadane dermatologicznie, spełniają warunki IFRA i zostały zgłoszone do rejestru kosmetyków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, mają Świadectwa Dopuszczenia do obrotu Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.